Informații generale

Congresul se va desfăşura anul acesta în format hibrid, pentru a putea permite unui număr cât mai mare de medici să asiste la lucrările congresului.

Cel de al - XXI –lea Congres al SNR 2023 este onorat de o prestigioasă participare naţională şi internaţională şi va avea următoarele teme:

  • Bolile cerebrovasculare de la prevenție la neuroreabilitare
  • Varia

Bolile cerebro-vasculare se află în prim plan prin importanța lor intrinsecă în activitatea unui medic neurolog, dar și prin prisma unui eveniment deosebit de important pentru întreaga populație a țării noastre, reprezentat de lansarea de către mediul academic, politic și economic a Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardio și Cerebro-vasculare.

Nu vor lipsi sesiunile dedicate domeniilor din patologia neurologică întâlnite frecvent în practica curentă, cum sunt scleroza multiplă, tulburările de comportament motor sau epilepsia, dar vom rezerva spațiu și pentru afecțiunile rare, care astăzi, pot beneficia de soluții terapeutice avansate.

De asemenea, continuăm să vă aducem date actuale din ghidurile recent publicate, și vom organiza, conform tradiţiei, o sesiune dedicată medicilor rezidenţi în Neurologie.

În premieră, vom organiza sesiuni educative practice, într-un format interactiv.

Pentru că îngrijirea unui pacient este întotdeauna o muncă de echipă, am considerat util să organizăm și în acest an sesiuni educative dedicate asistenților medicali, sesiuni care se vor desfășura exclusiv online.

Secretariatul Ştiinţific al Congresului funcţionează până la data de 25.05.2023 la Clinica de Neurologie S.U.U.B., tel. (021) 318 05 20. Adresa: Prof. Dr. Cristina Tiu, Societatea de Neurologie din România, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Clinica de Neurologie, et. IX, Splaiul Independenţei 169, sector 5, 050098, Bucureşti, adresa de email: contact@neurology.ro

Pe adresa site-ului web al SNR (www.neurology.ro) veți găsi informaţii actualizate periodic despre  Al XXI- lea Congres Naţional al Societăţii de Neurologie din România 7-9 iunie 2023.

Persoană de contact:
Secretar General S.N.R.
Dr. Mihai Vasile, e-mail: mtvasile@yahoo.com

 

Secretariatul organizatoric

Partenerul nostru tradiţional care se ocupă de aspecte precum înregistrarea participanţilor, aspecte tehnice legate de accesul la lucrările congresului, înregistrarea eventuală şi ulterior încarcarea în platforma online a prezentărilor pentru speakerii care nu vor putea fi prezenți fizic este firma Logos Consult, telefon de contact    0724.289.238, persoana de contact - doamna Venița Doană, adresa de e-mail: office@logosconsult.eu.

Creditarea cu puncte EMC a evenimentelor:

Congresul SNR 2023 este creditat de către Colegiul Medicilor din România cu 18 credite de educaţie medicală continuă (EMC) conform deciziei 4040/19.05.2023. Numărul de puncte EMC va fi înscris pe diploma de participare ce va eliberată online, după congres, pe site-ul SNR - www. neurology.ro, secțiunea congrese SNR după ce va fi completat şi depus chestionarul de evaluare a Congresului SNR 2023.

Conform deciziei 12/29.06.2018 a Colegiului Medicilor din România, Anexa 2, capitolul II, articolul 11, litera c) privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, medicii participanţi vor putea primi diploma de participare cu orele de EMC dacă au prezentat la înscriere codul unic de identificare al medicului CUIM alături de date precum nume, prenume, specialitate, grad profesional/ didactic. Codul unic de identificare al medicului (CUIM) se regăseşte pe formularul nou de membru al Colegiului Medicilor sau poate fi obţinut de la fiecare Colegiu al Medicilor regional în mod individual de către fiecare medic.

 

Taxe de participare

Participare online

Membri
Societații de Neurologie din Romania
Non-membri

 

Medic primar sau specialist Medic rezident Medic primar sau specialist Medic Rezident Studenți ai Facultății de medicină sau
Medici neurologi pensionar
200 lei 50 lei 400 lei 100 lei GRATIS

Participare fizică

Membri
Societații de Neurologie din Romania
Non-membri  
Medic primar sau specialist Medic rezident Medic primar sau specialist Medic Rezident Medici neurologi pensionar
300 lei 150 lei 500 lei 250 lei GRATIS

 

Taxa de participare pentru asistenți medicali este de 50 RON. Vor fi acordate puncte credit de la CAMMR.

EXTREM DE IMPORTANT:

  • Taxa de participare pentru congresul snr 2023 va putea fi plătită:
    • Până la data de 01 iunie 2023 pentru participarea online
    • Până la data de 25 mai 2023 pentru participarea în format fizic
  • Înscrierea participanților la congresul snr 2023  va începe cu data de 15.03.2023 pe platforma online dedicată ce va putea fi accesată din site-ul snr - www.neurology.ro
  • Înscrierea este absolut necesară pentru a vă putea trimite linkul de acces la lucrările congresului sau pentru a putea primi acces in sălile de congres

Plata taxei de participare la CONGRESUL SNR 2023:

EXTREM DE IMPORTANT TAXELE DE PATICIPARE LA CONGRESUL SNR 2023 TREBUIE PLĂTITE INDIVIDUAL DE CĂTRE FIECARE MEDIC

Pentru companiile care doresc să susțină participarea la Congres a unor medici, vă rugăm să contactați trezorierul SNR, dr Adina Roceanu, la adresa trezoreriesmr@yahoo.com

Plățile se pot efectua online, prin platforma eu plătesc.ro, dar anul acesta taxa încă va putea fi achitată și prin transfer bancar, la fel ca în anii anteriori.

Taxa de participare la al-XIX-lea Congres al SNR, va putea fi achitată și prin transfer bancar sau depunere de numerar la bancă,  în contul contul BCR, sucursala sectorului 5, Bucureşti, către: Societatea de Neurologie din România,

cont: RO24 RNCB 0076 0294 2040 0001

VĂ RUGĂM CA DUPĂ ACHITAREA TAXEI DE PARTICIPARE LA CONGRES PRIN TRANSFER BANCAR, SĂ TRIMITEŢI O COPIE A CHITANŢEI BANCARE, NUMELE ŞI PRENUMELE MEDICULUI CU MENŢIUNEA „TAXĂ DE PARTICIPARE LA CONGRESUL SNR 2023” PRIN E-MAIL, LA ADRESA trezoreriesnr@yahoo.com